Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

péče o žáky se speciálními potřebami

Škola je připravena poskytnout základní umělecké vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC), žádosti zákonných zástupců žáka a po posouzení vztahu mezi rozsahem postižení nebo znevýhodnění a požadavky vyplývajícími ze školního vzdělávacího programu vytváříme roční individuální vzdělávací plán. U žáků, u kterých pozorujeme specifické vzdělávací potřeby a kteří nejsou diagnostikováni specializovaným pracovištěm, volíme individuální přístup s ohledem na jeho konkrétní potřeby - zohledňujeme rozvržení učiva a tempa výuky, pomáháme s výběrem vhodného oboru nebo studijního zaměření, věnujeme pozornost zabezpečení individuálních potřeb žáků při mimoškolních akcích, zjišťujeme aktuální stav v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb (struktura obsahu Žákovského listu, konzultace s rodiči apod.). Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je i nedílnou součástí Vlastního hodnocení školy.

Ve škole je nastaven vnitřní komunikační systém mezi učiteli a mezi školou a rodiči, který umožňuje aktuální, soustavnou a efektivní informovanost o problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu je ve škole zřízena funkce koordinátora pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Skrýt detail ×
  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.

 • Doporučujeme >Hlavní stránka