Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

Přihlášení na zkoušky do PS

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA 28. 5., 29. 5., 30. 5. a 12. 6. 2019

O co jde?

Přijímací zkoušky do přípravného studia pro následující školní rok (2019 – 2020) vyhlašuje ZUŠ Praha 10 – Hostivař do všech oborů (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Jsou určeny pouze dětem, které k 1. 9. 2019 dovrší věk 5ti nebo 6ti let (přípravné studium na ZUŠ je pak dvouleté nebo jednoleté, podle věku dítěte). Více informací o formě přípravného studia naleznete na http://www.zus-hostivar.cz/vzdelavani/skolni-vzdelavaci-program/. Žádáme rodiče, aby starší děti k těmto přijímacícm zkouškám nezapisovali, registrace bude zrušena. Pro děti starší 6 let (k 1.9.2019 budou ve věku 7 a více let) bude během června vyhlášen termín talentové zkoušky. 

Proč se přihlašovat elektronicky?

Z důvodu zájmu, který převyšuje možnosti školy, je třeba, aby se rodiče na den a hodinu zkoušky registrovali. Ke zkouškám do všech oborů je možné se registrovat na konkrétní čas do skupin (v každém oboru mají skupiny jiný počet míst). V případě velkého zájmu uchazečů nebo v případě, kdy se z objektivních příčin nebude moci uchazeč dostavit ke zkoušce v uvedených termínech, bude dodatečně vyhlášen další termín v měsíci červnu.  

V případě, že se dostavíte ke zkoušce bez předchozí registrace, může se stát, že již nebudeme mít pro Vaše dítě ve skupině místo a budete muset čekat na volnou skupinu, případně přijít v den, kdy budou skupiny neobsazené.

Jak se přihlásit?

Volnou kapacitu zkoušky zjistíte kliknutím na tlačítko registrace, kdy si vyberete požadovaný obor. Následně vyplníte registrační formulář. Zde vyplníte do pole „jméno uchazeče“ jméno dítěte, které chcete na zkoušku přihlásit. Na Vámi zadaný email Vám následně přijde potvrzující zpráva s rekapitulací zadaných údajů, výběru dne a času zkoušky. Hodinu či skupinu je možné vybrat v každém oboru pouze jednu, je však možné zaregistrovat se na zkoušky do více oborů (prosíme jen, neregistrujte si stejný čas zkoušky do více oborů).  

Jak bude zkouška vypadat?

HUDEBNÍ OBOR

Přijímací zkouška v hudebním oboru bude mít podobu zážitkové pohádky „O dvou zvonečkách“. Zkouška bude trvat 45 minut a pohádky se zúčastní max. 5 dětí v jedné skupině. Během zkoušky budou učitelé zjišťovat předpoklady v oblasti intonace, sluchové analýzy, rytmu a pohybové koordinace. Každý den budou přijímací zkoušky probíhat ve třech učebnách zároveň (ve stejný čas je tak možné přihlásit ke zkoušce až 15 dětí najednou). Registrační formulář se rozbalí kliknutím na tlačítko ve spodní části stránky.

TANEČNÍ OBOR

Přijímací zkouška do tanečního oboru bude v délce cca 35-45 minut a do skupiny se může registrovat maximálně 7 uchazečů. Zjišťují se především pohybové a rytmické dispozice, dále pohybová koordinace a taneční představivost. Registrační formulář se rozbalí kliknutím na tlačítko ve spodní části stránky.

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímací zkouška ve výtvarném oboru bude v délce 45-50 minut. Ve skupině bude max. 10 uchazečů, kteří budou přímo v učebně řešit nejrůznější výtvarné úkoly. Pro přesnější posouzení dispozic je žádoucí, aby si uchazeči přinesli cca 5 podespaných obrázků z domova. Registrační formulář se rozbalí kliknutím na tlačítko ve spodní části stránky.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přijímací zkouška do literárně-dramatického oboru bude probíhat cca v 10-12 minutových intervalech, registrovat se bude možné do skupiny po 5 uchazečích. Uchazeče si bude pedagog ke zkoušce zvát jednotlivě. Pro přesnější posouzení dispozic je žádoucí, aby si uchazeči na zkoušku připravili jednu básničku zpaměti. Registrační formulář se rozbalí kliknutím na tlačítko ve spodní části stránky.


Registrace - hudební obor
Registrace - taneční obor
Registrace - výtvarný obor
Registrace - literárně dramatický oborHlavní stránka