Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

tiskopisy ke stažení

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018/2019

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PRAHA 10 – HOSTIVAŘ

 

I.

Základní údaje o škole

 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař,

Trhanovské náměstí 8

 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

 

ředitel: Bc. Jiří Stárek                                                   

telefon: 271 750 392

 

mobil: 604 102 070

 

e-mail: info@zus-hostivar.cz

statutární zástupce ředitele: Antonín Krňoul                                   

telefon: 271 750 392

 

mobil: 603 419 641

 

e-mail: antonin.krnoul@zus-hostivar.cz

 

 1. Webové stránky, e-mailováadresa právnické osoby

Webové stránky: www.zus-hostivar.cz

e-mail: info@zus-hostivar.cz

 1. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
 1. nové obory          ne
 2. zrušené obory     ne

 

 1. Místa poskytovaného vzdělávání
 1. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

ZUŠ Hostivař, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 – Hostivař

Městská část Praha 15, se sídlem Praha 10, Boloňská 478/1

363 099,- Kč

4 obory – HO, LDO, TO, VO

834

 

 1. jiná

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice

Městská část Praha- Petrovice, se sídlem Praha 10, Petrovice, Edisonova 429

136 455,- Kč

HO

102

ZŠ Křimická 314, Praha 10 – Horní Měcholupy

Městská část Praha 15, se sídlem Praha 10, Boloňská 478/1

50 000,- Kč

HO

17

 

II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

  kvalifikovaných

48

(bez MD)

100

  nekvalifikovaných

0

0

      Věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2018

v tom podle věkových kategorií

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

48

 

0

11

15

10

5

7

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

Semináře

 

 

 

 

Konference 25.9.2017 Dům u kamenného zvonu

1

Základní umělecké vzdělávání – otázky a výzvy

4

NÚV + GHMP

Konference Kreativní budoucnost

9.-10.11.2018, Brno

1

Kreativní budoucnost aneb výzvy a příležitosti pro umělecké vzdělávání

2

Projekt – Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Seminář APIV B

ZUŠ Hostivař

1

Úvod – inkluze na ZUŠ

10

NIDV

 

1

Metodika zobcové flétny

1

Pražská konzervatoř

 

1

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!

1

NIDV

 

1

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ (R.Coufal)

1

NIDV

 

2

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ (dirigování kytarového orchestru)

1

NIDV

Kytarový seminář Matěje Raka

1

 

1

ZUŠ Ilji Hurníka

Hopkinson Smith -Interpretace renesanční a barokní hudby

1

 

1

HAMU

 

1

Sebehodnocení žáků

 

2

NIDV

 

 

1

Vinohradský klavírní seminář Ivan Klánský - metodika

 

3

ZUŠ I. Hurníka

 

 

1

Hudba do škol 

 

3

Česká filharmonie

 

1

Seminář Hudební nauky

 

1

NIDV

 

 

1

Seminář s C. Kubišem - učebnice pro HN

1

JOB-sekce vzdělávání ve školství 

Kurzy

 

 

 

 

 

2

Metodika a výuka hry na zobcovou flétnu

2

MŠMT

 

2

Využití nových metod ve vzdělávání / Elektrická kytara

2

NIDV/Jam Music Institute

 

1

Kytarové mistrovské kurzy – Hrad Křivoklát

2

Openguitar

 

1

Kytarový festival Mikulov

1

Kytarový festival Mikulov

 

1

Didaktika hudební výchovy

1

PedF UK

 

1

Tvorba interaktivních materiálů, využití audiovizuální techniky ve výuce

1

PedF UK

 

1

Uchazeči o Hudební výchovu se speciálními potřebami

1

NIDV

 

 

1

Zvýšení kvality vzdělávání v hudebním vzdělávání

1

PedF UK

 

1

Praktické uplatnění ICT ve výuce 

1

PedF UK

 

1

Hra na elektronické klávesové nástroje

1

NIDV

 

 

1

Inkluze v ZUŠ - Podpora při vzdělávání žáků se SPU a NKS - Kurz základní přípravy

2

NIDV

 

 

1

klavírní kurz Ruben Dalibaltayan

1

Hudební akademie v Záhřebu

 

 

1

klavírní kurz Nikolaj Lugansky

1

Česká filharmonie

 

 

1

klavírní kurz Alfred Brendel

1

Prague Music Performance

 

1

klavírní kurz Francesco Tristano

1

Prague Music Performance

 

1

Nové techniky hry

1

 

Doplňkové pedagogické studium

 

1

Magisterské studium

1

Katedra výchovné dramatiky, DAMU

 

4

OPPR (Osobní plán profesního rozvoje): improvizace,

- psychosomatika

- hodnocení žáků

- citlivá práce s „jinakostí“ dětí ve výuce

 

4

ZUŠ Praha 10 - Hostivař

 

1

Bakalářské studium - Hra na nástroj

1

PedF UK

Školský management

0

 

0

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

           

Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné zaměstnance

4

4

 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

počet

Zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

0

 

0

 

kurzy

0

 

0

 

jiné (uvést jaké)

0

 

0

 

 

V roce 2018/2019 obdržela ZUŠ Praha 10 – Hostivař finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy určené k posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství hl. m. Prahy.  Celková částka činila  1.137.000,- Kč.

Ředitel školy rozdělil částku spravedlivě mezi zaměstnance, a to dle přepočtených úvazků jednotlivých pracovníků a také dle vlastního uvážení.

Z této částky bylo tímto způsobem ve školním roce 2018/2019 vyplaceno v červenci 2019 30,13% (342.600,- Kč).

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)

 1. Cizí státní příslušníci

EU

Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)

ostatní

19

39

 

 

3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

VOŠ

2

-

-

 

4.     Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 10

bezbarierový vstup do objektu školy: ne

IV.

Aktivity právnické osoby

 

1.   Prezentace a další aktivity školy

1. pololetí

 • 8. 9. 2018 Vystoupení HDO+VO, Kozinovo náměstí
 • 11. 9. 2018 Vystoupení sboru RadHost při příležitosti zasazení Lípy Republiky ke 100. výročí vzniku samostatného Československa, park ulice Holoubkovská, Hostivař
 • 27. 9. 2018 Vernisáž výstavy o Trhanovském náměstí
 • 11. 12. 2018 Koncert pěveckých sborů ZUŠ ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech
 • 13.12.2018 DOV Petrovice, koncert smyčcových souborů
 • 14.12.2018 Provedení České mše vánoční J. J. Ryby v Passau (Německo), spolupráce s partnerskou ZUŠ
 • 20. 12. 2018 Česká mše vánoční J. J. Ryby, chrám sv. Víta

 Další aktivity hudebního oboru:

 • 17 žákovských koncertů
 • 4 třídní koncerty
 • třídní schůzky učitelů:

 

 • 7. 1. 2019 uč. Vaněk
 • 11. 1. 2019 uč. Leovac
 • 14. 1. 2019 uč. Vasilová
 • 15. 1. 2019 uč. Adámek
 • 17. 1. 2019 uč. Fiedler, uč. Kášová
 • 18. 1. 2019 uč. Svoboda
 • 21. 1. 2019 uč. Švecová, uč. Prifti
 • 22. 1. 2019 uč. Selčanová, uč. Cibulková
 • 23. 1. 2019 uč. Stevanovic, uč. Janků, uč. Roubalová
 • 24. 1. 2019 uč. Koubková
 • 30. 1. 2019 uč. Ulmanová
 • 31. 1. 2019 uč. Pátková
 • 31. 1. uč. Fiedler

2. pololetí

 • 5. 2. 2019 Školní kolo soutěže MŠMT, smyčcové soubory
 • 7. 2. 2019 Školní kolo soutěže MŠMT, dechové nástroje, pěvecké sbory
 • 26. 2. 2019 Vernisáž výstavy výtvarného oddělení, ZUŠ Hostivař
 • 27. 3. 2019 Kytarové setkání na Spořilově, ZUŠ Vadima Petrova, vystoupili žáci P. Klima
 • 13. 4. 2019 vystoupení sboru RadHost při zahájení XV. Vlastivědné pouti „Švehlova cesta“
 • 16. 4. 2019 vystoupení Hostivařského koncertního sboru pro dobrovolníky z FNKV Praha 10
 • 11. 5. 2019 Vystoupení dechového orchestru Junior na Pražském hradě
 • 13. 5. 2019 XV. Petrovické jaro, 1. koncert, Dům občanské vybavenosti
 • 16. 5. 2019 XV. Petrovické jaro, 2. koncert, Dům občanské vybavenosti
 • 16. 5. 2019 vystoupení v Jízdárně Pražského hradu
 • 22. 5. 2019 XV. Petrovické jaro, 3. koncert, Dům občanské vybavenosti
 • 27. 5. 2019 XV. Petrovické jaro, 4. koncert, Dům občanské vybavenosti
 • 9. – 14. 6. 2019 Zájezd orchestru Junior do Chorvatska, hudební festival v Labinu
 • 13. 6. 2019 Koncert pěveckých sborů ZUŠ, Komunitní centrum Matky Terezy
 • 17. – 19.6.2019 Zájezd Hostivařského dechového orchestru do Polska, hudební festival ve Wroclawi pořádaný partnerskou Základní uměleckou školou
 • 25. 6. 2019 vystoupení Tanečního oboru, divadlo U22
 • 26. 6. 2019 vystoupení dětského sboru na Vítání občánků, DOV Petrovice

Další aktivity hudebního oboru:

 • 22 žákovských koncertů
 • 8 třídních koncertů
 • 7 absolventských koncertů
 • třídní schůzky učitelů:

 

 • 4. 2. 2019, uč. Kožinová
 • 5. 2. 2019, uč. Ledabyl
 • 6. 2. 2019, uč. Havlíček, uč. Polák
 • 7. 2. 2019, uč. Pátek
 • 8. 2. 2019, uč. Krňoul, Morysová, Jirglová
 • 11. 2. 2019, uč. Valentová, uč. Švecová
 • 12. 2. 2019, uč. Stejskalová, uč. Lamoš
 • 13. 2. 2019, uč. Fišerová, uč. Mazourová
 • 14. 2. 2019, uč. Valentová
 • 15. 2. 2019, uč. Offenbartl, uč. Grandish
 • 26. 2. 2019, uč. Klim
 • 28. 2. 2019, uč. Auředníková
 • 1. 3. 2019, uč. Remta

Literárně dramatický obor:

 • 9. 4. 2019 premiéra „Nesnesitelné (spolu) bytí“ LDO ZUŠ Hostivař – IV. Absolventský ročník
 • 13. 6. 2019 premiéra „Tvoje F. a M.“ Divadelní Ateliér Strašnice – 5. a 6.r.
 • 17. 6. 2019 premiéra „Tajemství staré půdy“  LDO ZUŠ Hostivař – 1.r.
 • 19. 6. 2019 premiéra „Pižďuši jsou Pižďuši“ LDO ZUŠ Hostivař – 6. a 7.r.
 • 21. - 25. 6. 2019 IV. Absolventský ročník - účast na celostátní přehlídce „Mladá scéna“ (jako účastníci hereckého workshopu, diváci a diskutéři divadelních představení), Malá scéna, Ústí nad Orlicí

Výtvarný obor:

 • červen 2019, X. ročník Hostivařské farní stodoly, „Příběhy dobrodružných výprav - čeští cestovatelé ve světě“ - závěrečná výstava VO ZUŠ Hostivař
 • Účast VO na výstavě „Petrovický Picasso“ a na dnech Prahy 15
 • Žačka VO Ela Šmejkalová byla vybrána k výtvarnici a mentorce Alžbětě Skálové do stipendijního programu mentoringu uměleckého vzdělávání MENart 2019/2020

2.   Mezinárodní aktivity

Země

Město

Specifikace, typ akce

Chorvatsko

Labin

Vystoupení na hudebním festivalu

Polsko

Wroclaw

Vystoupení na společném koncertě

Německo

Passau

Vystoupení na společném koncertě


Uveďte partnerské subjekty:

 • Musikschule Wels Herminenhof, Rakousko
 • ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Slovensko
 • Spoleczna Szkola Muzyczna, Wrocław, Polsko
 • Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin, Chorvatsko
 • Stadtmusikschule Passau, Německo

3.   Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)

Název soutěže

Obor

Počet zúčastněných žáků

Umístění do 3. místa

Soutěž MŠMT – ústřední kolo

Hudební – hra na akordeon

1

2.místo

Soutěž MŠMT – krajské kolo

Hudební – sborový zpěv

 

Hostivařský koncertní sbor, stříbrné pásmo

Soutěž MŠMT – krajské kolo

Hudební - komorní hra

18

1.místo Lucie Stavenkova, Vilém Hora, Eva Janská, 1.místo Tereza Cichrová, Viktorie Machytková,    2.místo Jakub Munk, Dalibor Kotek,                           2.místo Anna Vítková, Markéta Elsnicová,

Anna Cabrnochová, Lukáš Borský,                         3.místo Nikita Kalivodová, Marie Kuklová,                3.místo  Barbora Ledabylová, Marie Hřebíková,           3.místo   Anna Cabrnochová, Julie Provazníková, Ondřej Chýle

Soutěžní přehlídka „Zahrada písní“

Sborový zpěv

 

Hostivařík, stříbrné pásmo

 

4.   Granty

 

Účel akce

Vyhlašovatel

Výše přidělených finančních prostředků

Prezentace aktivit ZUŠ v zahraničí

MHMP

189.000,-

 

 

 

 

5.  Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)

 

ZUŠ Praha 10 – Hostivař spolupracuje pravidelně s těmito subjekty: 

 • MČ Praha 15 (kulturní a společenské akce)
 • MČ Praha Petrovice (kulturní a společenské akce)
 • Arcibiskupství pražské (Rybova Česká mše vánoční)
 • Zahraniční partnerské umělecké školy (Passau/Německo, Banská Bystrica/Slovensko, Wrocław/Polsko, Labin/Chorvatsko, Herminenhof/Rakousko)

Výběr akcí s partnerskými subjekty uskutečněných ve školním roce 2018/2019:

1. pololetí

 • 14.12.2018 koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby,Passau, Německo (spolupráce s partnerskou hudební školou)
 • 20.12.2018 koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby, chrám sv. Víta, Praha (spolupráce s Pražským hradem a Arcibiskupstvím pražským)

 

2. pololetí

 • 27. 3. 2019 Kytarové setkání na Spořilově, ZUŠ Vadima Petrova, vystoupili žáci P. Klima
 • 13. 5. 2019 Petrovické jaro, sál DOV, Edisonova 429
 • 16. 5. 2019 Petrovické jaro, sál DOV, Edisonova 429
 • 22. 5. 2019 Petrovické jaro, sál DOV, Edisonova 429
 • 27. 5. 2019 Petrovické jaro, sál DOV, Edisonova 429
 • 9. – 14. 6. 2019 Zájezd orchestru Junior do Chorvatska, hudební festival v Labinu
 • 17. – 19. 6. 2019 Zájezd Hostivařského dechového orchestru do Polska, hudební festival ve Wroclawi pořádaný partnerskou Základní uměleckou školou

V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

 

 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2018 – 2019 nebyla v ZUŠ Hostivař provedena žádná kontrola ČŠI.

 1. Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Ve školním roce 2018 – 2019 nebyly v ZUŠ Hostivař provedeny ani žádné jiné kontroly.

 

VI.

Úplata za vzdělávání

 

Výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

% skutečných průměrných neinv. výdajů školy na žáka (§ 8 vyhl.č.71/2005 Sb.)

úplata za vzdělávání za rok (v tis. Kč)

HO

VO

TO

LDO

průměr - indiv. výuka

průměr - kolektivní výuka

průměr

průměr

průměr

330,-

265,-

280,-

260,-

260,-

69%

2 896,510

 

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018

Příjmy školy se skládaly z provozní dotace od zřizovatele, dotace od MŠMT, z úplaty za vzdělávání, z doplňkové činnosti a bankovních úroků. Náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a dle finančních možností organizace. Čerpání vlastních zdrojů oproti rozpočtu bylo 89,83 %. Při porovnání nákladů a výnosů z hlavní činnosti byl výsledek hospodaření za rok 2018:  294.353,49 Kč.

VIII.

Další informace

V tomto školním roce pokračovalo plnění osobních plánů profesního rozvoje a byla ověřena funkčnost nově nastavených způsobů přijímání žáků do přípravného studia a nové podoby vyhodnocování školního kola soutěže ZUŠ. Druhým rokem pokračoval tříletý cyklus vzdělávání seniorů na Akademii umění a kultury pro seniory.

Hlavní a dlouhodobou aktivitou pedagogického sboru je nastavení nejvhodnějšího modelu systému hodnocení žáků při uměleckém vzdělávání. K tomuto tématu se vztahují i činnosti plánované po dobu následujícího školního roku (obsah Šablon, plán DVPP, hospitační činnost v rámci školy apod.).

IX.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

V tomto školním roce 2017/2018 ZUŠ Hostivař neobdržela žádnou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., nevydala žádné odvolání proti rozhodnutí a výhradní licence.

 

v Praze dne 31. října 2019                                                                                                                           Bc. Jiří Stárek                                                                                                                             

                           

 • Skrýt detail ×
  Hornista Honza: vlastním webem proti koronakrizi

  1. Honzo, jak dlouho chodíš do ZUŠ Hostivař a na co hraješ?
  Do ZUŠ Hostivař chodím už pět let, tudíž jsem v pátém ročníku a hraju na lesní roh.

  2. Zjistili jsme, že tvůj další koníček je i programování, jak ses k tomu dostal?
  S programováním jsem se poprvé setkal asi před třemi, čtyřmi roky, a to ve Stanici techniků Vyšehrad, zde jsem chodil na několik kroužků, které mi pomohly se začátky. Během těchto let se stalo programování mým velkým koníčkem a docela jsem se v něm zdokonalil.

  3. Zapojil ses i v rámci současné situace s koronavirem, o co přesně jde?
  Na konci března jsem naprogramoval a spustil webovou stránku „Dobrá pomoc“. Najdete ji na: http://dobrapomoc.jednoduse.cz Cílem této stránky - kromě toho, že jsem se toho při její tvorbě hodně naučil - je propojit lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří ji naopak nabízejí.

  4. Jak tě to vlastně napadlo? Inspiroval tě někdo nebo jsi prostě chtěl sám nějak pomoct?
  Když začala karanténa v celém Česku, tak jsme doma přemýšleli, jak bychom mohli pomoct. Znali jsme spoustu lidí, kteří nabízeli pomoc, a některé, kteří ji naopak potřebovali. Tito lidé o sobě ale navzájem nevěděli a nemohli se proto dobře spojit, tak jsme dostali nápad vytvořit tuto stránku.

  5. A dělal jsi ty stránky sám nebo jsi s někým spolupracoval?
  Stránky jsem dělal úplně sám a když jsem něco nevěděl, musel jsem si to najít na internetu.

  6. Tak to smekáme. Co máš dalšího v plánu s muzikou a s programováním?
  Co se týče hudby, určitě s vámi chci zůstat na této ZUŠ a pokračovat v hraní na lesní roh u paní učitelky Stejskalové a taky v orchestru, doufám, že už brzy ne virtuálně…Programováním bych se jednoho dne chtěl živit, takže s tím budu nadále pokračovat a uvidím, kam se dostanu.

  Jan Štaffa, 15 let, 5. ročník – hra na lesní roh

  Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým

  Danielo, jak dlouho už na naší škole studuješ zpěv?
  Se sólovým zpěvem jsem v ZUŠ Hostivař začala v šesti letech, takže momentálně studuji 13. rokem. Mimo to jsem o rok později začala i se sborovým zpěvem, který jsem s roční pauzou studovala až do loňského roku.

  Studuješ zároveň dvě vysoké školy a do toho sis vymyslela v loňském roce organizaci benefičního koncertu ve Vinohradské nemocnici. Jak tě to napadlo a pro koho koncert byl určený?
  Když jsem začínala u dobrovolníků, zmiňovala jsem, že už dlouho zpívám a ráda bych jim kdykoliv zazpívala, ať už pacientům nebo dobrovolníkům. Po nějakém čase se naskytla možnost při poděkování dobrovolníkům. Tak jsem se s mojí koordinátorkou domluvila, že by bylo skvělé nějaký koncert pro dobrovolníky uspořádat a poděkovat jim tak za jejich docházení na oddělení.

  Jaké to bylo sama na vlastní pěst takovou akci organizovat? Překvapilo tě něco?
  Myslím, že kdybych měla vše zorganizovat úplně sama, nikdy by se tak skvělá akce neuskutečnila. Primární podnět a zajištění komunikace stran byly sice z mé strany, ale velmi mi pomáhala paní učitelka Valentová a i ostatní učitelé ze školy. Překvapilo mě především to, kolik dětí ze sboru mělo o akci zájem a bylo z nápadu nadšených. Měla jsem totiž trochu obavy, ale ty nakonec byly úplně zbytečné.

  Jak ses vlastně k dobrovolnické práci dostala a co přesně kromě benefičního koncertu, který byl taková třešinka na dortu, pravidelně v téhle oblasti děláš?
  Již nějakou dobu jsem si o dobrovolničení zjišťovala informace. Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým a když mi bylo 18, prostě jsem si řekla, že do toho půjdu. Náplní mojí role jako dobrovolníka je, že pravidelně každý týden docházím na zvolené oddělení a tam s pacienty dělám to co chtějí, aby se cítili co nejlépe: čteme si, povídáme si, hrajeme hry apod. Kromě těchto týdenních návštěv se pak, pokud můžu, účastním například mikulášské nadílky, kdy s balíčky obcházíme oddělení, nebo vánočního zpívání pro pacienty a dalších akcí.

  Dá se to vlastně všechno stíhat? Zpívání, školy, dobrovolničení, organizace koncertu...
  I když toho není zrovna málo, stíhat se to dá. Samozřejmě jsou lepší a horší období. Já se snažím si věci nějak rozvrhnout a když je nejhůř (což bude asi až o zkouškovém) snažím se nehroutit a říkám si, že pokud nejde o zdraví, bude to v pohodě. Velkou podporou jsou pro mě samozřejmě i rodiče, kteří mi pomáhají, jak jen můžou. A někdy mi taky samozřejmě pomůže kus čokolády :-)

  Bude mít koncert nějaké pokračování v letošním roce?
  Byla bych moc ráda, kdyby se letos dal uskutečnit ještě další koncert, a to opět jako poděkování pro dobrovolníky. Je totiž dle mého názoru opravdu důležité ukázat jim, že si ceníme jejich práce dobrovolníka, kdy každý týden věnují několik hodin svého času, aby pomohli ostatním.

  Tak držíme palce, ať se koncert vydaří, a děkujeme za inspiraci!

  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.

 • Doporučujeme >Hlavní stránka