Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

Pro rodiče

Co zde najdete? Níže jsou upřesněná následující témata (stačí kliknout na danou kapitolu a dostanete se na příslušnou část textu s informacemi):

1) Učebnice s aplikací Noutee pro HUDEBNÍ NAUKU - ZDE

2) BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM - ZDE

 

1) Učebnice a aplikace pro HUDEBNÍ NAUKU

Milí rodiče, 

v předmětu Hudební nauka (HN) budeme i ve školním roce 2023-2024 používat učebnici:

 „Receptář nápadů pro hudební nauku 1. – 5.roč.“ (C.Kubiš - R.Drgáčová). 
Tato učebnice se týká všech skupin hudební nauky dle rozvrhu viz: 

http://www.zus-hostivar.cz/rozvrhy/rozvrh-hudebni-nauky/

Součástí této knihy je i mobilní aplikace Noutee, kde si na mobilu, tabletu nebo počítači mohou děti procvičovat učivo hravou formou. Mobilní aplikace bude aktivní po dobu jednoho roku od nákupu (děti tedy budou moci hudební teorii procvičovat nejen v období školního roku).

Učebnice Receptář nápadů – žákovský sešit pro 1. - 5. ročník je možné zakoupit:

1) přes internet na odkazu:

https://via2art.cz/product-category/pracovni-sesity/

Do poznámky k objednávce napište: ZUŠ Praha-Hostivař

Ideální je pořídit si Aplikaci "Pro", která vám automaticky bude posouvat ročníky, stále se vyvíjí a má další funkce, které lze využívat i při hře na nástroj.

2) v obchodě ZZ shop na Zahradním městě 

https://en.mapy.cz/s/lepuhosege

Nahlašte, že jste ze ZUŠ Hostivař.

Pokud budete mít jakékoli problémy, obraťte se sem: https://www.hudebnihry.cz/kontakt/

Prosím, učebnici si podepište, aby se v případě ztráty dala učebnice identifikovat.

--------------------------------

Přihlašování do aplikace Noutee

Pokud jste používali učebnici už v minulých letech, platí vám stejné přihlašovací údaje i v následujících ročnících.

Pokud kupujete 1. ročník, nebo jste učebnici s aplikací dříve nepoužívali, nastavíte si přihlašovací údaje sami. Je třeba, abyste se registrovali pod ZUŠ Praha 10 – Hostivař!

Podrobný popis a odpovědi na vaše nejčastější otázky najdete zdehttps://www.hudebnihry.cz/noutee-prihlasovani/  

Máte-li jakýkoli další dotaz ohledně aplikace Noutee, napište na kontaktní e-mail webových stránek: https://www.hudebnihry.cz/kontakt/

 

2) BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Okamžitá pomoc Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti pro školní rok 2022/2023.

Za účelem provedení tohoto opatření na naší ZUŠ byla vydána směrnice, kde jsou detailně popsány podmínky zažádání o jednotlivé příspěvky. Kompletní znění směrnice najdete ZDE.

Opatření je na naší ZUŠ uplatněno v těchto oblastech:

a) Prominutí úplaty za vzdělání

 1. O prominutí úplaty za vzdělávání v základní umělecké škole mohou požádat žadatelé za podmínky, že žák, kterého se prominutí úplaty týká, je žákem ZUŠ a žadatel má trvalý pobyt na území hlavního města Prahy.
 2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto pokynu.
 3. Žádost lze podat těmito způsoby:
  - osobním doručením do kanceláře školy (pondělí až pátek, 10:00 – 16:00 hodin),
  - zasláním poštou na adresu Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař 10200
 4. Žádosti se přijímají v období od 31. 10. 2022 pro prominutí úplaty za vzdělávání za první pololetí školního roku 2022/23 (pro období listopad-leden), a v období do 31. 1. 2023 pro prominutí úplaty za vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2022/23. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum podání žádosti.
 5. Ředitel školy rozhodne o vyřízení žádosti do třiceti dnů od jejího doručení. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadateli poskytnuta sleva ve výši 100 % ze stanovené výše úplaty za vzdělání (případně za výše uvedené období listopad-leden).
 6. Pokud se žák účastní v ZUŠ současně vzdělávání podle více studijních zaměření, může být žádost o prominutí úplaty uplatněna ve všech.
 7. Žadatel předkládá žádost na předepsaném formuláři, který je ke stažení ZDE

b) Příspěvek na další náklady související s výukou na ZUŠ

 1. O příspěvek na další náklady související s výukou na ZUŠ Hostivař mohou požádat žadatelé za podmínky, že žák, kterého se příspěvek týká, je žákem ZUŠ a žadatel má trvalý pobyt na území hlavního města Prahy.
 2. Dalšími náklady souvisejícími s výukou se rozumí například finanční spoluúčast žáků na zahraničních zájezdech ZUŠ, vstupné na představení, koncerty či výstavy, kterých se žáci v rámci výuky na ZUŠ účastní atp.
 3. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který je ke stažení ZDE
 4. Žádost lze podat těmito způsoby:
  - osobním doručením do kanceláře školy (pondělí až pátek, 10:00 – 16:00 hodin),
  - zasláním poštou na adresu Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař 10200
 5. Žádosti se přijímají průběžně v období od 1. 11. 2022 do 15. 6. 2023. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum podání žádosti.
 6. Ředitel školy rozhodne o vyřízení žádosti do třiceti dnů od jejího doručení. V případě kladného vyřízení žádosti bude žadateli poskytnut příspěvek ve výši 100 % nákladů na jednoho žáka. Kritérii pro přiznání příspěvku je především hmotná nouze žadatele v době podání žádosti.
 7. Maximální úhrnná výše příspěvku ve školním roce 2022/23 činí pro jednoho žáka ZUŠ 10.000 Kč.

Pravidla a detailnější informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům najdete zde. Další informace najdete také zde: Školství a volný čas: Balíček pomoci Pražanům (praha.eu).

 




Hlavní stránka