Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

Pro rodiče

Okamžitá pomoc Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající pro naši ZUŠ v prominutí úplaty za vzdělání je přiznáno žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

JAK NA TO?
Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (v příloze) do kanceláře školy zastupkyni Kateřině Poláškové v těchto termínech:

do 31. 10. 2022 (pro prominutí úplaty za vzdělání za první pololetí, a to od 1. 11. 2022)

Žádost je ke stažení ZDE

O prominutí úplaty žadateli rozhoduje ředitel školy. Žadatelé budou v přiměřené lhůtě vyrozuměni.

Pravidla a detailnější informace najdete zde. Další informace najdete také zde: Školství a volný čas: Balíček pomoci Pražanům (praha.eu).
Hlavní stránka