Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

výroční zpráva

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019/2020

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PRAHA 10 – HOSTIVAŘ

I.

Základní údaje o škole

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

ředitel: Bc. Jiří Stárek                                                   

telefon: 271 750 392

 

mobil: 604 102 070

 

e-mail: info@zus-hostivar.cz

statutární zástupce ředitele: Ondřej Krbec, dipl.um.                                   

telefon: 271 750 392

 

mobil: 737 078 488

 

e-mail: ondrej.krbec@zus-hostivar.cz

 Webové stránky, e-mailováadresa právnické osoby

Webové stránky: www.zus-hostivar.cz

e-mail: info@zus-hostivar.cz

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku

nové obory          ne

zrušené obory     ne

 Místa poskytovaného vzdělávání

 uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

ZUŠ Hostivař, Trhanovské náměstí 8/129, 102 00, Praha 10 – Hostivař

Městská část Praha 15, se sídlem Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10 – Horní Měcholupy

364 964,- Kč

 

4 obory – HO, LDO, TO, VO

761

 jiná

adresa

vlastník budovy

výše nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

ZŠ Dopplerova 351, 109 00, Praha 10 - Petrovice

Městská část Praha – Petrovice, se sídlem Edisonova 429, 109 00, Praha 10 - Petrovice

137 160,- Kč

 

HO

65

ZŠ Křimická 314, 109 00, Praha 10 – Horní Měcholupy

Městská část Praha 15, se sídlem Boloňská 478/1, 109 00, Praha 10 – Horní Měcholupy

50 000,- Kč

 

HO

24

 

II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

 

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

  kvalifikovaných

52

(bez MD)

100

  nekvalifikovaných

-

-

      Věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2019

v tom podle věkových kategorií

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

52

0

11

16

13

5

7

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře/kurzy

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

LDO – Interaktivní dílna

1

Dokumentární divadlo

1

Divadlo Archa

Projekt APIV B Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, kurz základní přípravy (DVPP)

1

Komunikace rodina a škola

8

Národní pedagogický institut České republiky

Projekt APIV B Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, kurz základní přípravy (DVPP)

1

Legislativní a praktické ukotvení vzdělávání žáků se SVP

8

Národní pedagogický institut České republiky

Projekt APIV B Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, kurz základní přípravy (DVPP)

1

Práce s Doporučením pro vzdělávání dětí a žáků se SVP

8

Národní pedagogický institut České republiky

Teorie a interpretace jazzu 1

1

jazz a improvizace

1

AB studio / ZUŠ Frýdlant

Nechte zpěváky tvořit

1

hlasová příprava

1

Hlasohled, z.s.

Inovativní digitální vzdělávací zdroje

3

On-line nástroje ve výuce

1

Univerzita Karlova, PedF

The Psychology Of Live Music Performance

4

interpretace

1

Univerzita Humboldt Berlín, Durham Univerzita, SEMPRE, EPTA, Česká filharmonie

Klavírní inspiromat

1

Zajímavé podněty z klavírní pedagogiky a metodiky

1

ZUŠ Chotěboř

Vinohradské hudební dílny pro učitele HN 2019

3

využití interaktivních technologií v HN

1

ZUŠ Ilja Hurníka + Magistrát hl.m.Prahy

Koučování dětí

2

Komunikace se žáky; hodnocení žáků

40

ZUŠ Hostivař

Žesťové soboty

3

Metodika a technika hry na žesťové nástroje

3

Konzervatoř Brno

Prague guitar forum

1

Pedagogika klasické kytary

1

Guitaromanie, z.s.

Mezinárodní kytarové kurzy Brno

1

Interpretace a metodika výuky kytarové hry

1

Česká kytarová společnost

Akordeonové kurzy francouzského pedagoga Frédéricka Deschampse

1

Technika hry, interpretace, Metoda "Pohyb vytváří zvuk"

1

ZUŠ Dobřany (Petr Vacek)

První víkendová škola hry na zobc. flétnu

2

Metodika hry na zobcovou flétnu

1

MŠMT

Workshop s Ivou Bittovou

1

Hledání cest pro uvolnění mysli, nechat hlas svobodně znít a rezonovat, sólová i skupinová improvizace

1

Lomnický Sbor Disharmonických amatérů, z.s.

Diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu

1

Diagnostika, prevence a rehabilitace hlasu

1

Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU v Praze + ORL amb. - centrum léčby hlasových poruch, Rychnov nad Kněžnou

doplňkové pedagogické studium

Výchovné poradenství – kurz

7

Studium pro výchovné poradce na ZŠ a SŠ

1

Pedagogická fakulta UK, Celoživotní vzdělávání

Magisterské studium

1

Dramatická výchova

1

Katedra výchovné dramatiky, DAMU

Bakalářské studium

1

Hra na klavír

1

Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta UK

Bakalářské studium

1

Hudební umění, obor klarinet

1

HAMU v Praze

Magisterské studium

1

Hudební umění, obor trubka

1

HAMU v Praze

Magisterské studium

1

Hudební umění, obor klavír

1

HAMU v Praze

OPPR (Osobní plán profesního rozvoje)

4

improvizace, psychosomatika,

hodnocení žáků,

citlivá práce s „jinakostí“ dětí ve výuce

4

ZUŠ Praha 10 - Hostivař

školský management

Projekt APIV B, DVPP MNG

1

Společné vzdělávání a kultura školy pro management

3

Národní pedagogický institut České republiky

Projekt APIV B, DVPP MNG

1

Komunikace rodina – škola – VPP

3

Národní pedagogický institut České republiky

Projekt APIV B, koučink

1

Koučovací podpora vedoucího pracovníka školy zapojené do projektu APIV B

1

Národní pedagogický institut České republiky

 

Nepedagogičtí pracovníci školy     

Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné zaměstnance

4

3,5

 

 

    Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

počet

zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

0

-

0

-

kurzy

0

-

0

-

jiné (uvést jaké)

0

-

0

-


III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)

 Cizí státní příslušníci

EU

Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)

ostatní

16

18

-

 

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

VOŠ

2

-

-

 

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 10

bezbariérový vstup do objektu školy        ne

IV.

Aktivity právnické osoby

Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)

1. pololetí

 • 16.9.2019 Vítání občánků, Praha Petrovice, DOV
 • 2.10.2019 Koncert kytarových talentů, ZUŠ Hostivař, koncertní sál školy
 • 3.10.2019 Slavnostní předávání Cen architektů ČR v kategorii "péče o památky", Španělský sál Pražského hradu, vystoupil sbor žáků ZUŠ Hostivař, rodičů a studentů Akademie umění a kultury pro seniory
 • 26.11.2019 Vystoupení flétnového souboru ZUŠ Hostivař pro Gymnázium
  E. Krásnohorské, divadlo Dobeška
 • 26.11.2019 Kytarový koncert žáků ze třídy P. Klima, ZUŠ Benešov
 • 9.12.2019 Benefiční koncert pěveckých sborů ZUŠ Hostivař a kytarového souboru (pro neziskovou spol. EDA), kostel Českobratrské církve evangelické, Vinohrady
 • 16.12.2019 Koncert smyčcových souborů ZUŠ Hostivař, DOV Petrovice
 • 18.12.2019 Provedení České mše vánoční J. J. Ryby, vystoupil Hostivařský komorní orchestr, učitelé školy, sólisté, sbor žáků školy, pěvecké sbory RadHost a Jasoň, hosté z partnerské hudební školy z německého Passau, DOV Petrovice
 • 19. 12. 2019 Provedení České mše vánoční J. J. Ryby, chrám sv. Víta, Pražský hrad, vystoupil Hostivařský komorní orchestr, učitelé školy, sólisté, sbor žáků školy, pěvecké sbory RadHost a Jasoň, hosté z partnerské hudební školy z německého Passau
 • 18.1.2020 školní kolo soutěže MŠMT (hra na klavír), ZUŠ Hostivař, koncertní sál školy
 • 19.1.2020 vystoupení na akci Sportovec roku, Varta, Praha 15
 • 25.1.2020 školní kolo soutěže MŠMT (hra na housle, hra na violu), ZUŠ Hostivař, koncertní sál školy
 • 26.1.2020 Senioři sobě, koncert studentek a studentů Akademie umění a kultury pro seniory, ZUŠ Hostivař

Další aktivity hudebního oboru:

 • 18 žákovských koncertů
 • 5 třídních koncertů
 • třídní schůzky učitelů:

13.1.2020 Z. Selčanová, M. Vasilová

14.1.2020 Z. Selčanová

16.1.2020 M. Fiedler

17.1.2020 N. Leovac

20.1.2020 J. Švecová, R. Preislerová

23.1.2020 L. Vaněk

24.1.2020 B. Pátková

27.1.2020 D. Ulmanová

28.1.2020 F. Adámek, Š. Grandisch

29.1.2020 M. Polák

30.1.2020 I. Morysová

2. pololetí

 • 3.2.2020 školní kolo soutěže MŠMT (hra na kytaru), ZUŠ Hostivař, koncertní sál školy
 • 3.2.2020 „Tajemství staré půdy“, představení LDO, studio Řetízek, DAMU
 • 7.2.2020 školní kolo soutěže MŠMT (flétnový soubor), ZUŠ Hostivař, koncertní sál školy
 • 5.3.2020 „Každý čtvrtek v pět“, vernisáž výstavy VO ve spolupráci s LDO, hlavní schodiště ZUŠ Hostivař
 • 24.6.2020 Online absolventský koncert, YouTube – premiéra videonahrávek absolventů, kteří se rozhodli absolvovat touto formou studium na ZUŠ Hostivař

Další aktivity hudebního oboru:

 • 4 žákovské koncerty
 • 1 třídní koncert
 • třídní schůzky učitelů:

3.2.2020 E. Prifti

4.2.2020 Z. Kožinová

5.2.2020 M. Roubalová

6.2.2020 J. Koubková, L. Valentová, M. Herianová, P. Kášová

7.2.2020 M. Offenbartl

11.2.2020 O. Ledabyl, H. Fišerová

12.2.2020 D. Pleva

13.2.2020 M. Jirglová, L. Valentová

14.2.2020 J. Auředníková, P. Svoboda, L. Remta, R. Janků

17.2.2020 S. Lamoš

18.2.2020 H. Stejskalová, P. Klim

20.2.2020 H. Stejskalová, M. Mazourová

21.2.2020 A. Krňoul, E. Stevanović

 

2.   Mezinárodní aktivity

země

město

specifikace, typ akce

Německo

Passau

Vybraní žáci a pedagogové naší partnerské ZUŠ v Německu přijeli do Prahy, aby se podíleli na dvou provedeních České mše vánoční J. J. Ryby v prosinci 2019.

 

Stálí zahraniční partneři ZUŠ Hostivař:

 • Musikschule Wels Herminenhof, Rakousko
 • ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Slovensko
 • Spoleczna Szkola Muzyczna, Wrocław, Polsko
 • Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin, Chorvatsko
 • Stadtmusikschule Passau, Německo

Vzhledem k situaci kolem covid-19 nebylo bohužel možné uskutečnit v červnu plánovaný výjezd do Chorvatska do naší partnerské ZUŠ, kde se žáci ZUŠ Hostivař každoročně účastní místního hudebního festivalu. Stejně tak se nemohli žáci zúčastnit ani festivalu v Polsku (XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego).

Vedení ZUŠ Hostivař se také mělo v březnu zúčastnit výjezdu vybraných ředitelů vzdělávacích institucí z Prahy na největší veletrh se vzdělávacími pomůckami v Evropě – Didacta 2020 (Stuttgart), kde ZUŠ Hostivař zajišťovala návštěvu vybrané inspirativní umělecké školy ve Stuttgartu. Bohužel i z tohoto projektu sešlo.

3.   Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)      

název soutěže

obor

počet zúčastněných žáků

umístění do 3.místa

-

-

-

-

 

Ve školním roce 2019-2020 se žáci připravovali na několik soutěží, avšak ve druhém pololetí byla z důvodu celostátních opatření (Covid-19) zrušena řada soutěží, na které se žáci chystali.

4.   Granty

účel akce

vyhlašovatel

výše přidělených finančních prostředků

Zahraniční prezentace ZUŠ

Magistrát hl.m. Prahy

189.000 Kč

Šablony II

MŠMT

1.365.532 Kč

 

ZUŠ Hostivař se zapojila do projektu Šablony II, kde získala na dva školní roky podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Získané finance jsou určené zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků (škola plánuje umožnit co nejvíce pedagogům absolvovat školení Respektovat a být respektován a Hodnotové učení C. Mooney a další vzdělávání. Část prostředků je také alokována na tandemovou výuku, která se ve školním roce 2019-2020 rozběhla a přinesla první obohacení pro práci pedagogů i dětí.

Spolupráce se stálými partnery 

ZUŠ Praha 10 – Hostivař spolupracuje pravidelně s těmito subjekty: 

 • MČ Praha 15 (kulturní a společenské akce)
 • MČ Praha Petrovice (kulturní a společenské akce)
 • Arcibiskupství pražské (Rybova Česká mše vánoční)
 • Zahraniční partnerské umělecké školy (Passau/Německo, Banská Bystrica/Slovensko, Wrocław/Polsko, Labin/Chorvatsko, Herminenhof/Rakousko)

Nejvýznamnější akce s partnerskými subjekty uskutečněné ve školním roce 2019/2020:

 • 18.12.2019 koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby,DOV Petrovice (spolupráce s MČ Praha Petrovice a hosty z partnerské školy z Passau/Německo)
 • 19.12.2019 koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby, chrám sv. Víta, Praha (spolupráce s Pražským hradem a Arcibiskupstvím pražským a hosty z partnerské školy z Passau/Německo)

V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019–2020 nebyla v ZUŠ Hostivař provedena žádná kontrola ČŠI.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Ve školním roce 2019–2020 nebyla v ZUŠ Hostivař provedena žádná kontrola ČŠI. 

Na základě výsledku posledně realizované inspekce byla ZUŠ Hostivař zařazena jako „škola příkladů dobré praxe“ do projektu ČŠI „Kompletní systém hodnocení“, kde ředitel školy působí jako specialista pro tvorbu a zpracování inspirativních příkladů vedení a řízení pro ostatní školy.     

VI.

Úplata za vzdělávání

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

% skutečných průměrných neinv. výdajů školy na žáka
(§ 8 vyhl.č.71/2005 Sb.)

úplata za vzdělávání
za rok
(v tis. Kč)

HO

VO

TO

LDO

průměr – indiv. výuka

průměr – kolektivní výuka

průměr

průměr

průměr

330,-

265,-

280,-

260,-

260,-

68 %

    2 772,090

 

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019

Příjmy školy se skládaly z provozní dotace od zřizovatele, dotace od MŠMT, z úplaty za vzdělávání, z doplňkové činnosti a bankovních úroků. Náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem a dle finančních možností organizace. Čerpání vlastních zdrojů oproti rozpočtu bylo 96,56 %. Při porovnání nákladů a výnosů z hlavní činnosti byl výsledek hospodaření za rok 2019: 103 572,95 Kč.

VIII.

Další informace

Na podzim 2019 získala ZUŠ Hostivař ocenění SuperEDUína za projekt Akademie umění
a kultury pro seniory, který vznikl právě na této škole. Ocenění získala ZUŠ jako jedna ze tří nejzásadnějších inovací v ČR ve vzdělávání za posledních deset let (dalšími oceněnými projekty byla Hejného metodika výuky matematiky a edukativní portál Naučme se).

IX.

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol.

   Po uzavření škol v březnu 2020 přešel celý pedagogický sbor na distanční výuku. Veřejné akce školy byly vzhledem k epidemiologické situaci ve druhém pololetí zrušeny (to se nejvíce dotklo žákovských koncertů a absolventských koncertů, a zejména pak závěrečných vystoupení TO, LDO i vernisáží VO, tedy zejména skupinových aktivit, na které je třeba, aby se děti připravovaly společně a kontinuálně celý školní rok). Zrušen také musel být hudební festival Petrovické jaro, který ZUŠ již několikátým rokem pořádá. A zrušeny byly také oba plánované výjezdy do zahraničí (hudební festivaly v Chorvatsku a v Polsku).

      Nicméně systematicky koordinovaná distanční výuka vyústila do řady zajímavých spoluprací, například Hostivařský komorní orchestr natočil společné video poskládané z nahrávek jednotlivých členů, stejně tak vzniklo několik videonahrávek školní kapel a souborů, společné video žáků z tanečního oddělení atp. Řada pedagogů hudebního oddělení s dětmi pořádali online koncerty a přehrávky. Vznikl také historicky první online absolventský koncert žáků ZUŠ Hostivař, kteří tak touto cestou dostali možnost absolvovat veřejně ve virtuálním prostoru. Stejně tak absolventi výtvarného oboru měli své práce zveřejněné alespoň virtuálně na internetových stránkách školy. Velmi si vážíme úsilí a kreativity našich pedagogů, kteří v nelehké situaci dokázali s maximálním důrazem na plnohodnotné vzdělávání zvládnout distanční výuku i organizačně a s dětmi nalézat nové způsoby komunikace, uměleckého vyjadřování a sdílené tvorby.

 

Zároveň škola využila tohoto období pro pokračování debaty o hodnocení žáků a nastavila na konci druhého pololetí, v celém kontextu uměleckého vzdělávání v ČR zcela unikátní systém – sebehodnocení žáků, které vyústilo přímo ve známku na vysvědčení. Škola tak v tomto nelehkém období kladla důraz na podporu samostatnosti žáků a jejich sebevnímání a reflexi. I pro pedagogy bylo toto období časem učení se novým věcem. Škola ihned po uzavření vybudovala vlastní online platformu pro učitele, kde si mohli navzájem sdílet své zkušenosti s novou situací virtuální výuky, navzájem se inspirovat a být spolu v kontaktu napříč odděleními. Tato platforma fungovala po celou dobu distanční výuky a byla důležitou podporou fungování celé školy.

   V květnu 2020 byla dle vyhlášení vlády opět obnovena možnost prezenční výuky, která byla dobrovolná. Pedagogové tak vyučovali jak distančně, tak prezenčně, dle domluvy s žáky i rodiči a v souladu s platnými opatřeními a připravovala se na zavedení jednotné komunikační platformy distančního vzdělávání v následujícím období.

   Škola také zorganizovala dotazníkové šetření pro všechny rodiče žáků, jehož cílem bylo zjistit, jak byli spokojeni s distanční výukou v období uzavření ZUŠ Hostivař. Výsledky byly mimořádně pozitivní a otevřely tak otázku možnosti (a nutnosti) zintenzivnění komunikace s rodiči v budoucnu.

   Vzhledem k situaci kolem covid-19 se škola také rozhodla přesunout termíny plánovaného přijímacího řízení jak do přípravného studia, tak do studia základního. Přijímací řízení do přípravného studia se uskutečnilo na konci druhého pololetí a bylo zorganizováno tak, aby docházelo k co nejmenšímu shromažďování osob ve škole. Část přijímacího řízení byla také nově uskutečněna online formou. Přijímací řízení do studia základního bylo přesunuto až na začátek září 2020.

    Výuka v rámci Akademie umění a kultury pro seniory byla v období vyhlášeném Magistrátem hl. m. Prahy pozastavena, aby tak nedošlo k ohrožení zdraví seniorských studentů.

X.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

V tomto školním roce 2019/2020 ZUŠ Hostivař neobdržela žádnou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., nevydala žádné odvolání proti rozhodnutí a výhradní licence.

 

v Praze dne 30. října 2020                                                                             

Bc. Jiří Stárek, ředitel                                                                                                                             

 

 • Skrýt detail ×
  Hornista Honza: vlastním webem proti koronakrizi

  1. Honzo, jak dlouho chodíš do ZUŠ Hostivař a na co hraješ?
  Do ZUŠ Hostivař chodím už pět let, tudíž jsem v pátém ročníku a hraju na lesní roh.

  2. Zjistili jsme, že tvůj další koníček je i programování, jak ses k tomu dostal?
  S programováním jsem se poprvé setkal asi před třemi, čtyřmi roky, a to ve Stanici techniků Vyšehrad, zde jsem chodil na několik kroužků, které mi pomohly se začátky. Během těchto let se stalo programování mým velkým koníčkem a docela jsem se v něm zdokonalil.

  3. Zapojil ses i v rámci současné situace s koronavirem, o co přesně jde?
  Na konci března jsem naprogramoval a spustil webovou stránku „Dobrá pomoc“. Najdete ji na: http://dobrapomoc.jednoduse.cz Cílem této stránky - kromě toho, že jsem se toho při její tvorbě hodně naučil - je propojit lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří ji naopak nabízejí.

  4. Jak tě to vlastně napadlo? Inspiroval tě někdo nebo jsi prostě chtěl sám nějak pomoct?
  Když začala karanténa v celém Česku, tak jsme doma přemýšleli, jak bychom mohli pomoct. Znali jsme spoustu lidí, kteří nabízeli pomoc, a některé, kteří ji naopak potřebovali. Tito lidé o sobě ale navzájem nevěděli a nemohli se proto dobře spojit, tak jsme dostali nápad vytvořit tuto stránku.

  5. A dělal jsi ty stránky sám nebo jsi s někým spolupracoval?
  Stránky jsem dělal úplně sám a když jsem něco nevěděl, musel jsem si to najít na internetu.

  6. Tak to smekáme. Co máš dalšího v plánu s muzikou a s programováním?
  Co se týče hudby, určitě s vámi chci zůstat na této ZUŠ a pokračovat v hraní na lesní roh u paní učitelky Stejskalové a taky v orchestru, doufám, že už brzy ne virtuálně…Programováním bych se jednoho dne chtěl živit, takže s tím budu nadále pokračovat a uvidím, kam se dostanu.

  Jan Štaffa, 15 let, 5. ročník – hra na lesní roh

  Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým

  Danielo, jak dlouho už na naší škole studuješ zpěv?
  Se sólovým zpěvem jsem v ZUŠ Hostivař začala v šesti letech, takže momentálně studuji 13. rokem. Mimo to jsem o rok později začala i se sborovým zpěvem, který jsem s roční pauzou studovala až do loňského roku.

  Studuješ zároveň dvě vysoké školy a do toho sis vymyslela v loňském roce organizaci benefičního koncertu ve Vinohradské nemocnici. Jak tě to napadlo a pro koho koncert byl určený?
  Když jsem začínala u dobrovolníků, zmiňovala jsem, že už dlouho zpívám a ráda bych jim kdykoliv zazpívala, ať už pacientům nebo dobrovolníkům. Po nějakém čase se naskytla možnost při poděkování dobrovolníkům. Tak jsem se s mojí koordinátorkou domluvila, že by bylo skvělé nějaký koncert pro dobrovolníky uspořádat a poděkovat jim tak za jejich docházení na oddělení.

  Jaké to bylo sama na vlastní pěst takovou akci organizovat? Překvapilo tě něco?
  Myslím, že kdybych měla vše zorganizovat úplně sama, nikdy by se tak skvělá akce neuskutečnila. Primární podnět a zajištění komunikace stran byly sice z mé strany, ale velmi mi pomáhala paní učitelka Valentová a i ostatní učitelé ze školy. Překvapilo mě především to, kolik dětí ze sboru mělo o akci zájem a bylo z nápadu nadšených. Měla jsem totiž trochu obavy, ale ty nakonec byly úplně zbytečné.

  Jak ses vlastně k dobrovolnické práci dostala a co přesně kromě benefičního koncertu, který byl taková třešinka na dortu, pravidelně v téhle oblasti děláš?
  Již nějakou dobu jsem si o dobrovolničení zjišťovala informace. Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým a když mi bylo 18, prostě jsem si řekla, že do toho půjdu. Náplní mojí role jako dobrovolníka je, že pravidelně každý týden docházím na zvolené oddělení a tam s pacienty dělám to co chtějí, aby se cítili co nejlépe: čteme si, povídáme si, hrajeme hry apod. Kromě těchto týdenních návštěv se pak, pokud můžu, účastním například mikulášské nadílky, kdy s balíčky obcházíme oddělení, nebo vánočního zpívání pro pacienty a dalších akcí.

  Dá se to vlastně všechno stíhat? Zpívání, školy, dobrovolničení, organizace koncertu...
  I když toho není zrovna málo, stíhat se to dá. Samozřejmě jsou lepší a horší období. Já se snažím si věci nějak rozvrhnout a když je nejhůř (což bude asi až o zkouškovém) snažím se nehroutit a říkám si, že pokud nejde o zdraví, bude to v pohodě. Velkou podporou jsou pro mě samozřejmě i rodiče, kteří mi pomáhají, jak jen můžou. A někdy mi taky samozřejmě pomůže kus čokolády :-)

  Bude mít koncert nějaké pokračování v letošním roce?
  Byla bych moc ráda, kdyby se letos dal uskutečnit ještě další koncert, a to opět jako poděkování pro dobrovolníky. Je totiž dle mého názoru opravdu důležité ukázat jim, že si ceníme jejich práce dobrovolníka, kdy každý týden věnují několik hodin svého času, aby pomohli ostatním.

  Tak držíme palce, ať se koncert vydaří, a děkujeme za inspiraci!

  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.
Hlavní stránka