Navigace: Obsah | Boxy | Hlavní menu | Patička

Přijímací zkoušky do základního studia

ZUŠ Hostivař pořádá přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 do přípravného studia (pro děti ve věku 5 a 6 let k 1. 9. 2024) i do základního studia (pro děti ve věku od 7 let k 1. 9. 2024) do všech uměleckých oborů - hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického.

Přijímací řízení se bude konat ve čtvrtek 12. 9. 2024, v čase 14:00 – 18:00 hod, v hlavní budově ZUŠ Hostivař na adrese: Trhanovské náměstí 8, Praha 10.

Pro účast na přijímacím řízení vyplňte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU ZDE (přihláška bude aktivní od 2. 9. 2024 / 0:00h do 11. 9. 2024 do 23:59). V přihlášce si můžete vybrat obor/y i čas přijímacího řízení. Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky obdržíte na Vámi uvedený e-mail potvrzení. O výsledku přijímací zkoušky budete informováni e-mailem od 30. 9. 2024.

V případě, že bude kapacita míst na přijímacích zkouškách pro Vámi zvolený obor již zaplněna, můžete nás informovat o Vašem zájmu o studium tak, že vyplníte tento formulář. Jestliže se v naší ZUŠ uvolní kapacita pro Vámi zvolený obor / studijní zaměření, budeme Vás kontaktovat pro domluvu dalšího postupu. Podrobné informace o naší škole a obsahu vzdělávání jednotlivých oborů si můžete přečíst ve Školním vzdělávacím programu. Vyplněním tohoto formuláře nevzniká jakýkoli nárok na přijetí dítěte ke studiu na naší ZUŠ, jedná se pouze o informaci, že máte zájem o studium.

Kritéria pro přijetí

 1. Přípravné studium (děti ve věku 5 a 6 let)

PHV – Přípravná hudební výchova a
UP – Umělecká přípravka

 • Disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými předpoklady odpovídajícími školní připravenosti.
 • Vytleská zadaný rytmus.
 • Zopakuje gesta hry na tělo s rytmickou a motorickou přesností.
 • Intonačně čistě zazpívá píseň dle vlastního výběru.
 • Intonačně čistě zopakuje předehrané intervaly.
 • Pomocí upravené zvonkohry identifikuje slyšený tón.
 • V případě, že se o vzdělávání na ZUŠ zajímá dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jsou požadavky a kritéria na přijetí posuzovány individuálně s přihlédnutím k a možnostem a potřebám dítěte. Rozhodnutí o přijetí dětí se SVP je vždy předem konzultováno s rodiči.

Co je třeba si připravit?

 • Jednu píseň dle vlastního výběru, kterou uchazeč samostatně zazpívá.

PVV – Přípravná výtvarná výchova

 • Disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými předpoklady odpovídajícími školní připravenosti.
 • Při výtvarné činnosti udrží pozornost.
 • Dokáže srozumitelně popsat svůj výtvarný záměr.
 • Při výtvarné činnosti je tvořivý, projevuje samostatnost a předkládá vlastní nápady.
 • V případě, že se o vzdělávání na ZUŠ zajímá dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jsou požadavky a kritéria na přijetí posuzovány individuálně s přihlédnutím k a možnostem a potřebám dítěte. Rozhodnutí o přijetí dětí se SVP je vždy předem konzultováno s rodiči.

Co je třeba si připravit?

 • Přinést si s sebou minimálně pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba (nikoliv zadaných v MŠ).

PTV – Přípravná taneční výchova

 • Disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými předpoklady odpovídajícími školní připravenosti.
 • Předvede propnuté nárty v sedě, záklon na břiše, a další taneční a pohybové prvky dle zadání.  
 • Zopakuje (vytleská) jednoduchý rytmus.
 • Prokáže obratnost na úrovni hrubé motoriky a svalovou flexibilitu.
 • Předvede kotoul, převal, hvězdy a základní skoky.
 • Projeví kreativitu při zadání (napodobování zvířátka) a improvizaci na dané téma.
 • V případě, že se o vzdělávání na ZUŠ zajímá dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jsou požadavky a kritéria na přijetí posuzovány individuálně s přihlédnutím k a možnostem a potřebám dítěte. Rozhodnutí o přijetí dětí se SVP je vždy předem konzultováno s rodiči.

Co je třeba si připravit?

 • Na zkoušku se není třeba připravovat, diagnostika vhodných dispozic pro studium bude provedena hravou formou při společných tanečních aktivitách, gymnastických činnostech a při zpěvu.

PDV – Přípravná dramatická výchova

 • Disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými předpoklady odpovídajícími školní připravenosti.
 • Prokáže vhodné hlasové, artikulační a interpretační dispozice.    
 • Předvede kreativní a tvůrčí přístup k zadanému úkolu.
 • V případě, že se o vzdělávání na ZUŠ zajímá dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jsou požadavky a kritéria na přijetí posuzovány individuálně s přihlédnutím k a možnostem a potřebám dítěte. Rozhodnutí o přijetí dětí se SVP je vždy předem konzultováno s rodiči.

Co je třeba si připravit?

 • Na zkoušku se není třeba připravovat, vše probíhá hravou formou v rámci improvizace s příběhem.

 

 1. Základní studium (děti ve věku od 7 let)

HO - Hudební obor

 • Zájemci si nemusí nic připravovat. Zkouška bude probíhat formou diagnostiky talentu (zda zájemce disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými vlastnostmi, případnou ukázkou současných dovedností ve hře na hudební nástroj nebo ve zpěvu) a rozhovorem s přijímací komisí, kdy se bude zjišťovat vnitřní motivace, osobní zájem a další podmínky pro úspěšné přijetí do uměleckého vzdělávání.

VO – Výtvarný obor

 • Zájemci si s sebou přinesou minimálně pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba.
 • Zkouška bude probíhat formou diagnostiky talentu (zda zájemce disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými vlastnostmi, případnou ukázkou současných dovedností přímo na místě) a rozhovorem s přijímací komisí, kdy se bude zjišťovat vnitřní motivace, osobní zájem a další podmínky pro úspěšné přijetí do uměleckého vzdělávání.

TO – Taneční obor

 • Zkouška bude probíhat formou diagnostiky talentu (zda zájemce disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými vlastnostmi, případnou ukázkou současných pohybových dovedností) a rozhovorem s přijímací komisí, kdy se bude zjišťovat vnitřní motivace, osobní zájem a další podmínky pro úspěšné přijetí do uměleckého vzdělávání.

LDO – Literárně-dramatický obor

 • Zkouška bude probíhat formou diagnostiky talentu (zda zájemce disponuje sociálně-emočními a pracovně-volnými vlastnostmi, případnou ukázkou improvizačních schopností dle zadání na místě) a rozhovorem s přijímací komisí, kdy se bude zjišťovat vnitřní motivace, osobní zájem a další podmínky pro úspěšné přijetí do uměleckého vzdělávání.
 • Skrýt detail ×
  Hornista Honza: vlastním webem proti koronakrizi

  1. Honzo, jak dlouho chodíš do ZUŠ Hostivař a na co hraješ?
  Do ZUŠ Hostivař chodím už pět let, tudíž jsem v pátém ročníku a hraju na lesní roh.

  2. Zjistili jsme, že tvůj další koníček je i programování, jak ses k tomu dostal?
  S programováním jsem se poprvé setkal asi před třemi, čtyřmi roky, a to ve Stanici techniků Vyšehrad, zde jsem chodil na několik kroužků, které mi pomohly se začátky. Během těchto let se stalo programování mým velkým koníčkem a docela jsem se v něm zdokonalil.

  3. Zapojil ses i v rámci současné situace s koronavirem, o co přesně jde?
  Na konci března jsem naprogramoval a spustil webovou stránku „Dobrá pomoc“. Najdete ji na: http://dobrapomoc.jednoduse.cz Cílem této stránky - kromě toho, že jsem se toho při její tvorbě hodně naučil - je propojit lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří ji naopak nabízejí.

  4. Jak tě to vlastně napadlo? Inspiroval tě někdo nebo jsi prostě chtěl sám nějak pomoct?
  Když začala karanténa v celém Česku, tak jsme doma přemýšleli, jak bychom mohli pomoct. Znali jsme spoustu lidí, kteří nabízeli pomoc, a některé, kteří ji naopak potřebovali. Tito lidé o sobě ale navzájem nevěděli a nemohli se proto dobře spojit, tak jsme dostali nápad vytvořit tuto stránku.

  5. A dělal jsi ty stránky sám nebo jsi s někým spolupracoval?
  Stránky jsem dělal úplně sám a když jsem něco nevěděl, musel jsem si to najít na internetu.

  6. Tak to smekáme. Co máš dalšího v plánu s muzikou a s programováním?
  Co se týče hudby, určitě s vámi chci zůstat na této ZUŠ a pokračovat v hraní na lesní roh u paní učitelky Stejskalové a taky v orchestru, doufám, že už brzy ne virtuálně…Programováním bych se jednoho dne chtěl živit, takže s tím budu nadále pokračovat a uvidím, kam se dostanu.

  Jan Štaffa, 15 let, 5. ročník – hra na lesní roh

  Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým

  Danielo, jak dlouho už na naší škole studuješ zpěv?
  Se sólovým zpěvem jsem v ZUŠ Hostivař začala v šesti letech, takže momentálně studuji 13. rokem. Mimo to jsem o rok později začala i se sborovým zpěvem, který jsem s roční pauzou studovala až do loňského roku.

  Studuješ zároveň dvě vysoké školy a do toho sis vymyslela v loňském roce organizaci benefičního koncertu ve Vinohradské nemocnici. Jak tě to napadlo a pro koho koncert byl určený?
  Když jsem začínala u dobrovolníků, zmiňovala jsem, že už dlouho zpívám a ráda bych jim kdykoliv zazpívala, ať už pacientům nebo dobrovolníkům. Po nějakém čase se naskytla možnost při poděkování dobrovolníkům. Tak jsem se s mojí koordinátorkou domluvila, že by bylo skvělé nějaký koncert pro dobrovolníky uspořádat a poděkovat jim tak za jejich docházení na oddělení.

  Jaké to bylo sama na vlastní pěst takovou akci organizovat? Překvapilo tě něco?
  Myslím, že kdybych měla vše zorganizovat úplně sama, nikdy by se tak skvělá akce neuskutečnila. Primární podnět a zajištění komunikace stran byly sice z mé strany, ale velmi mi pomáhala paní učitelka Valentová a i ostatní učitelé ze školy. Překvapilo mě především to, kolik dětí ze sboru mělo o akci zájem a bylo z nápadu nadšených. Měla jsem totiž trochu obavy, ale ty nakonec byly úplně zbytečné.

  Jak ses vlastně k dobrovolnické práci dostala a co přesně kromě benefičního koncertu, který byl taková třešinka na dortu, pravidelně v téhle oblasti děláš?
  Již nějakou dobu jsem si o dobrovolničení zjišťovala informace. Vždycky jsem tak nějak chtěla pomáhat druhým a když mi bylo 18, prostě jsem si řekla, že do toho půjdu. Náplní mojí role jako dobrovolníka je, že pravidelně každý týden docházím na zvolené oddělení a tam s pacienty dělám to co chtějí, aby se cítili co nejlépe: čteme si, povídáme si, hrajeme hry apod. Kromě těchto týdenních návštěv se pak, pokud můžu, účastním například mikulášské nadílky, kdy s balíčky obcházíme oddělení, nebo vánočního zpívání pro pacienty a dalších akcí.

  Dá se to vlastně všechno stíhat? Zpívání, školy, dobrovolničení, organizace koncertu...
  I když toho není zrovna málo, stíhat se to dá. Samozřejmě jsou lepší a horší období. Já se snažím si věci nějak rozvrhnout a když je nejhůř (což bude asi až o zkouškovém) snažím se nehroutit a říkám si, že pokud nejde o zdraví, bude to v pohodě. Velkou podporou jsou pro mě samozřejmě i rodiče, kteří mi pomáhají, jak jen můžou. A někdy mi taky samozřejmě pomůže kus čokolády :-)

  Bude mít koncert nějaké pokračování v letošním roce?
  Byla bych moc ráda, kdyby se letos dal uskutečnit ještě další koncert, a to opět jako poděkování pro dobrovolníky. Je totiž dle mého názoru opravdu důležité ukázat jim, že si ceníme jejich práce dobrovolníka, kdy každý týden věnují několik hodin svého času, aby pomohli ostatním.

  Tak držíme palce, ať se koncert vydaří, a děkujeme za inspiraci!

  Knoflíkový akordeon - na to se moc těším!

  Ahoj Míšo, ty jsi se nedávno zúčastnil akordeonové soutěže se skvělým výsledkem, můžeš nám o tom něco říci?

  Byla to soutěž Pražský akordeon ve Stodůlkách a z 21 účastníků v mé kategorii jsem získal Zlaté pásmo. Zahrál jsem si pak i na koncertě vítězů svou oblíbenou skladbu Rytíři na koních, kterou mám moc rád – je to bojovná skladba, kde si představuji souboj rytířů s pohádkovýn drakem.

  Vím, že to nebyla tvá první soutěž, soutěžil jsi už minulý rok na akordeonové soutěži pořádané MŠMT, kde jsi obsadil druhé místo, často hraješ na koncertech, přesto, měl jsi před soutěží trému?

  Chodím ještě na fotbal a v ten samý den jsme měli před soutěží fotbalový zápas. Byl to tedy i závod s časem, abych soutěž včas stihl, takže na trému ani nezbyl čas.

  Soutěžil jsi s klávesovým akordeonem, ale slyšel jsem, že od září chystáš nějakou změnu, povíš nám o tom něco?

  Ano, doteď jsem hrál na klávesový akordeon a od září se těším, že se začnu učit na knoflíkový akordeon. Viděl jsem jich spoustu na soutěži a „knoflíky“ se mi zalíbily.

  Proč, má knoflíkový akordeon nějaké výhody?

  Zkusil jsem si zahrát na akordeon mého pana učitele a všechny tóny jsou blíže u sebe než u kláves. Můžu pak třeba lépe svázat větší intervaly a přitom mít uvolněnou pravou ruku. Nástroj je i menší a přitom má větší rozsah.

  To zní skvěle, a máš už s rodiči vybraný nějaký akordeon?

  Ano, líbil se mi jeden od firmy Hohner – černý s oranžovými pruhy:-), ale ten je moc drahý, stojí 180.000,.Kč. Vybrali jsme ale jiný, také moc hezký a teď už se nemůžu dočkat až ho budu mít.

  Míšo, přeji Ti ať se nového nástroje brzy dočkáš a budeš tak hraním nadále dělat radost sobě i všem svým posluchačům. Děkuji Ti za rozhovor.
Hlavní stránka